Skip to main content
etsi

Ansök till Sjökapten examensutbildningen vid Novia och bli framtidens ledare till sjöss eller i land

Sjöfarten är en internationell bransch. Våra sjöfartsutbildningar ger studerande kompetens att arbeta som sjöbefäl såväl i nationell som internationell trafik, t.ex. på kryssningsfartyg, yachter, eller expeditions-, tank- och fraktfartyg. Utbildningen ger även kompetens att arbeta i land t.ex. hos sjöfartsmyndigheter, rederikontor, hamnar eller inom underhåll av farleder eller i sjömätningsuppdrag.

 

Ansök till den svenskspråkiga Sjökapten examensutbildningen vid Novia på campus Aboa Mare i Åbo.

Ansökan pågår 13–27.3.2024 på www.studieinfo.fi

Läs mera om utbildningen på www.aboamare.fi/novia/sjokapten

Close Menu