Skip to main content
etsi

Sjöfartsutbildning

vid Aboa Mare i Åbo sedan 1813

Studera till sjökapten, sjöingenjör, vaktstyrman och vaktmaskinmästare eller delta i fortbildningskurser i Åbo. Sjökaptener har utbildats i Åbo sedan 1813. I dag erbjuder Aboa Mare både examensinriktad utbildning och olika fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen på svenska, finska och engelska.

Avlägg en examen inom sjöfart vid Aboa Mare

Aboa Mare utbildar vaktstyrmän och vaktmaskinmästare på andra stadiet vid Axxell (undervisningsspråket är svenska) och sjökaptener och sjöingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia (undervisningsspråket är svenska eller engelska). Dessutom erbjuder vi även högre YH utbildning inom sjöfart, Master’s degree programme in Maritime Management och Master’s degree programme in Autonomous Maritime Operation (undervisningsspråket är engelska).

Utbildningen vid Aboa Mare ger studeranden kompetens att arbeta såväl i nationell som internationell trafik. Alla våra däcks- och maskinbefälsstuderande garanteras praktikplats på ett finskt eller utländskt flaggat fartyg. Våra studerande kommer både från Finland och övriga delar av världen.

Aboa Mare erbjuder även högre YH utbildning och fortbildningskurser på Giga Mare Training Center, på Filippinerna. Dessutom samarbetar vi med GMC Maritime Training Center i Grekland. De utländska kurserna kan skräddarsys enligt kundens behov.

Vi arrangerar fortbildningskurser för yrkessjöfarare, myndigheter och båtförare

Aboa Mare arrangerar flertals olika fortbildningskurser för yrkessjöfarare, myndigheter, båtförare och andra intresserade. Våra fortbildningskurser uppfyller kraven för den internationella STCW standarden för yrkessjöfarare. Dessutom skräddarsyr vi kurser för kunder i hela världen. Vi utbildar internationella besättningar och samarbetar med flera nationella och internationella kunder som t.ex. Wärtsilä och ABB. Välkommen till Aboa Mare!

Bekanta dig med vårt fortbildningsutbud

Simulatorerna är en del av sjöfartsutbildningen

Aboa Mare har över 200 års erfarenhet av att utbilda de mest kunniga sjöfararna för den internationella marknaden. I utbildningen utvecklar och använder vi simulation och andra effektiva undervisningsmetoder. Med hjälp av simulation är det enkelt att bedöma kunskaper och färdigheter. Simulatorerna används mångsidigt i utbildningen vid Aboa Mare. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en Navis DP-simulator och en radiosimulator.

Bekanta dig med våra simulatorer

Examensutbildningarnas och
kursernas språk

Eftersom sjöfartsbranschen är en internationell bransch, har vi valt engelska som huvudspråk för denna hemsida. Utbildningsspråket på våra examensutbildningar är däremot svenska och/eller engelska. Fortbildningskursernas språk framgår enskilt för varje kurs.

Utbildningens kvalitetsgaranti

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, d.v.s. STCW-konventionen. Aboa Mare har STCW ackrediterats av Nationella centret för utbildningsutvärdering och Transport- och kommunikationsverket Traficom. Transport- och kommunikationsverket har även auktoriserat oss att arrangera linjelotsprov för finska farleder samt utbildning för VTS-operatörer i enlighet med IALA-standarden. Aboa Mare har även en DP-simulator som ackrediterats av Nautical Institute. DNV ISO 9001 och ISO 14001 garanterar kvaliteten på den utbildning vi erbjuder.

Kontakt

Riku Anttila

Head of Maritime Academy
and Training Center

riku.anttila@aboamare.fi
+358 50 479 7056

Aboa Mare kontaktuppgifter

Aboa Mare
Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo, Finland

maritime@aboamare.fi

Close Menu