Skip to main content
etsi

Vaktmaskinmästare

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart

Som vaktmaskinmästare arbetar du som vaktchef för maskinvakten på fartyg i internationell trafik eller som maskinchef på mindre fartyg. Du kan använda och underhålla fartygets huvud- och hjälpmaskiner och utrustning som hör till dem samt fartygets övriga utrustning. I en nödsituation kan du fungera som manskap i livflotte och livbåt. Du kan ge första hjälp och leda brandsläckningsarbete.

Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola för fortsatta studier till ingenjör inom sjöfart. Vaktmaskinmästarexamen är en internationell examen som uppfyller de internationella STCW-kraven (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Läs mera och ansök!

Axxell.fi

Studiernas uppbyggnad

Vaktmaskinmästarutbildningens omfattning är 180 kompetenspoäng som kan avläggas på ca 3 – 3½ år (kompetenspoängen kan bestå av praktiska övningar, föreläsningar, perioder i arbetslivet, självstudier eller projektarbete). Har du tidigare maskinbehörighet av lägre rang (t.ex. vaktman) förkortas studietiden med ca 1 år.

Studierna består av branschspecifika ämnen såsom service och underhåll, fartygets maskinteknik och el-automationsteknik samt säkerhetsutbildningar. Till studierna hör även handledd praktik, som skall genomföras på fartyg med en motorstyrka över 750kW. En del av inlärningen sker i vårt eget maskinlaboratorium och i vår egen maskinsimulator samt på specialkurser.

För att ansöka om behörighetsbrev för vaktmaskinmästare krävs minst 360 dagar godkänd handledd praktik. Maximalt 180 dagar av den handledda praktiken kan ersättas med handledd verkstadspraktik.

Kontaktperson

Bernt Bergman

+358 44 739 7264
bernt.bergman@axxell.fi
Hertig Johans parkgata 21,
20100 Åbo

Close Menu