Skip to main content
etsi

Vaktmaskinmästare

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart

Som vaktmaskinmästare arbetar du som maskinmästare på fartyg i internationell trafik eller som maskinchef på mindre fartyg. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfart på programmet för fortsatta studier till ingenjör inom sjöfart. Vaktmaskinmästarexamen är en internationell examen och följer det internationella STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Läs mera och ansök!

Axxell.fi

Studiernas uppbyggnad

Vaktmaskinmästarutbildningens omfattning är 180 kompetenspoäng som kan avläggas på ca 2 1/2 -3 år (kompetenspoängen kan bestå av praktiska övningar, föreläsningar, perioder i arbetslivet, självstudier eller projektarbete). Undervisningen består av både teoretiska studier och handledd praktik på fartyg i internationell trafik. En del av inlärningen sker vid datorer och simulatorer, samt på separata kurser.

Efter avlagd del av grundexamen kan studeranden ansöka om vaktmans behörighetsbrev från TraFi. För att avlägga vaktmaskinmästarexamen krävs det att den studerande har avlagt en utbildning bestående av 180 kompetenspoäng, i vilka det ingår godkänd arbetspraktik. För erhållandet av vaktmaskinmästarbehörighetsbrev krävs minst 360 dagar godkänd handledd arbetspraktik.

Studierna innehåller bland annat sjövägsregler, sjösäkerhetsutbildning, vaktrutiner, sjukvård och utbildning i hur du ska handla i nödsituationer samt branschspecifika ämnen såsom service och underhåll, fartygets maskinteknik och el-automationsteknik.

Kontaktperson

Bertel Henriksson

050 522 7504
bertel.henriksson@novia.fi
Hertig Johans parkgata 21,
20100 Åbo

Close Menu