Skip to main content
etsi

Vaktstyrman

Vakthavande styrman - Grundexamen i sjöfart

Som vakthavande vaktstyrman arbetar du som styrman på ett fartyg i internationell trafik eller som befälhavare på mindre fartyg i östersjötrafik. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfart på programmet för fortsatta studier till sjökapten. Vaktstyrmansexamen gäller över hela världen och följer det internationella STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Läs mera och ansök!

Axxell.fi

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen omfattar 180 kompetenspoäng vilka avläggs på ca 2½-3 år, av vilka 1 år består av handledd sjöpraktik. Har du tidigare däcksbehörighet av lägre rang (t.ex. vaktman) förkortas studietiden med ca 1 år. För att avlägga vaktstyrmans examen krävs det att den studerande har avlagt en utbildning bestående av 180 kompetenspoäng, i vilka det ingår godkänd arbetspraktik. För erhållandet av vaktstyrmans behörighetsbrev krävs minst 360 dagar godkänd handledd arbetspraktik.

Studierna växlar mellan teoretiska studier, fartygssimulatorövningar och inlärning i arbete ombord på fartyg i trafik. Fartygspraktiken kan till största delen utföras som anställd ombord med normala löneförmåner.

Kontaktperson

Robert Stolpe

044 739 7262
robert.stolpe@axxell.fi
Hertig Johans parkgata 21,
20100 Åbo

Close Menu