Skip to main content
etsi

Vaktman

Vaktman - Grundexamen i sjöfart (delexamen)

Vaktman är en del av examen till antingen vakthavande maskinmästare eller vakthavande styrman.

Lämna in din ansökan till det kompetensområde (maskinbefäl/däcksbefäl) som intresserar dig mest. Valet är inte bindande!

Vaktmansstudierna pågår under vårterminen varefter du kan välja att fortsätta studera till hela examen (vaktmaskinmästare/vaktstyrman).

Som vaktman kan du jobba ombord som vaktman/ däck eller vaktman/maskin. Utbildningen beräknas ta 6-8 månader i anspråk.

Efter avlagd delexamen kan du ansöka om behörighetsbrev för vaktman, däck eller maskin, från Traficom.

Utbildningen sker på svenska. Om ditt modersmål är annat än svenska är studieplatsen villkorlig tills tillräcklig kunskap i svenska kunnat påvisas.

Läs mera och ansök!

Axxell.fi

Kontaktperson

Robert Stolpe

044 739 7262
robert.stolpe@axxell.fi
Hertig Johans parkgata 21,
20100 Åbo

Close Menu