Skip to main content
etsi

Sjökapten (YH)

Mål

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grund för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen.

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

Ansök på www.studieinfo.fi

Omfattning

4,5 år
270 Studiepoäng

Ort

Åbo

Ansökningstid

15.–30.3.2023

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen för sjökapten (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år. Studierna består av:

  • Grundstudier
  • Yrkesstudier
  • Valfria studier
  • Praktik
  • Examensarbete

Studiernas centrala ämnen:

  • Navigation
  • Sjömanskap
  • Fartygsteknik
  • Sjötransportteknik
  • Sjöradiolära

Innehållet i studierna täcker däcksbefälets arbetsuppgifter. En stor del av studierna görs som handledd praktik ombord ett fartyg och genom övningar i skolans simulatorer.

Studierna består av teoretiska studier samt praktiska övningar i bl.a. fartygssimulatorer. Det ingår sammanlagt 360 dagar av praktik. Den handledda praktiken utförs på olika typer av fartyg i internationell trafik. Praktiken analyseras genom en fastslagen praktikbok.

Studierna är indelade i tre nivåer

Support Level – Vaktman
Efter avlagd support level inklusive handledd praktik (efter ca ett år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktman och sedan avlägga resterande praktik i form av avlönat arbete som manskap.

Operational Level – Vaktstyrman
Efter avlagd operational level inklusive handledd praktik (ytterligare ca två år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktstyrman.

Management Level – Sjökapten
För behörighetsbrev för Sjökapten (YH) krävs förutom avlagd YH-examen, även arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i internationell trafik. Behörighetsbreven beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Kompetens

Målsättningen är att den studerande avlägger de teoretiska studier och den handledda praktiken som leder till vaktmansbehörigheten under det första studieåret. Vaktstyrmansbehörigheten erhålls efter ca tre års studier och sjökaptensexamen efter 4,5 års studier. Med examen och tillräcklig arbetspraktik kan man från Transport- och kommunikationsverket Traficom ansöka om överstyrmans behörighetsbrev och kaptens behörighetsbrev.

Karriärmöjligheter

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som i internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyget, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grund för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen, försäkringsbranschen, varvsindustrin, logistik, befraktning osv.

Läs mera på Novia.fi

Kontaktperson

Petteri Niittymäki

Utbildningsledare

+358 44 762 3400
Petteri.Niittymaki@novia.fi

Close Menu