Skip to main content
etsi

Kotimaanliikenteen koulutukset - Aboa Mare

Alla löydät listan kaikista tarjoamistamme kotimaanliikenteen kursseista (koulutukset, jotka eivät johda tutkintoon).

Register for our Kotimaanliikenteen koulutukset

Upcoming coursesContact us

Kotimaanliikenteen laivuri

Kotimaanliikenteen laivurina voit työskennellä aluksen päällikkönä Suomen rajojen sisäpuolella. Voit työskennellä matkustaja-aluksella, rahtialuksella, hinaajalla tai luotsikutterilla. Kurssilla opiskellaan navigointia, tutkankäyttöä ja koneoppia sekä saadaan pätevyys käyttää VHF:ää ja antaa ensiapua.

Read more

Kuljettaja

Kuljettajana voit työskennellä pienemmillä aluksilla saaristossa tai sisävesillä. Kurssilla opit navigointia, tutkan käyttöä ja laivakonetekniikkaa sekä saat pätevyyden käyttää VHF:ää ja valmiuden antaa ensiapua.

Read more

Koneenhoitaja

Koneenhoitajana voit aloittaa ammattiurasi pienen matkustaja-aluksen, lastialuksen tai hinaajan konepäällikkönä. Jos tehtäviisi kuuluu sammutusaluksen ajaminen, tarvitset todennäköisesti koneenhoitajan pätevyyden aluksen suuren konetehon takia. Kotimaanliikenteenlaivurin ja koneenhoitajan opinnot ovat hyvä yhdistelmä.

Read more

Veneilijän tutkakurssi

Tutka on hyvä olla olemassa, kun sumu laskeutuu. Vielä parempi on, jos sitä osaa käyttää. Simulaattoriympäristössä on turvallista harjoitella tutkan käyttöä jopa 20 solmun nopeudella ajettaessa.

Read more

Navigointi pimeässä kurssi

Opiskelija oppii tunnistamaan eri loistoja ja valaistuja turvalaitteita saaristossa ja voi turvallisesti navigoida pimeässä, valaistulla väylällä. Teoriaa ja käytännön harjoituksia simulaattorissa.

Read more

Radioviestinnän kurssi, VHF

Rannikkolaivurin radiotodistus SRC (Short Range Certificate) on meri-VHF-radiopuhelimella varustetun huvialuksen radioaseman hoitajan pätevyystodistus. Rannikkolaivurin radiotodistus on tarkoitettu myös ammattimerenkulussa eräiden kotimaanliikenteen alusten radioaseman hoitajille.

Read more
Close Menu