Skip to main content
etsi

Merenkulun insinööri

Opintojen sisältö

Koulutuksen päämääränä on kouluttaa osaavia ja monitaitoisia konepäällikköjä, jotka kykenevät työskentelemään kotimaan, Euroopan sekä kansainvälisessä liikenteessä. Konepäällikön tärkein tehtävä on huolehtia aluksen teknisen osaston toiminnasta ja sen teknisestä turvallisuudesta sekä ihmisille että luonnolle. Koulutus mahdollistaa myös työskentelyn merenkulun maaorganisaatioiden johtoasemissa.

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen vaatimukset, koskien merenkulun koulutusta, sertifiointa ja vahdinpitoa.

Koulutuksen opetuskieli on englanti.

Aboa Mare Bachelor of Engineering, Maritime TechnologyMaster of Engineering, Maritime ManagementMaster of Engineering, Autonomous Maritime Operations

Opintojen kieli

Englanti

Opintojen kesto

4,5 vuotta

Opintopisteet

270 op

Opiskelupaikka

Turku

Seuraava hakuaika

3–17.1.2024

Opintojen rakenne

Koulutus johtaa merenkulun insinöörin ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) ja opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Perusopinnot
  • Ammattiopinnot
  • Vapaasti valittavat opinnot
  • Harjoittelu
  • Opinnäytetyö

Opintojen keskeiset aiheet:

  • Konetekniikka
  • Merimiestaidot
  • Alustekniikka
  • Sähkötekniikka

Merenkulun insinöörin opinnot koostuvat konepäällystön työtehtävistä. Merkittävä osa opinnoista suoritetaan ohjattuna harjoitteluna aluksella ja koulun simulaattoreilla.

Opinnot koostuvat teoreettisista aineista ja käytännön harjoittelusta koulun simulaattoreilla. Koulutus sisältää 360 päivää ohjattua harjoittelua. Harjoittelu suoritetaan erityyppisiä aluksilla kansainvälisessä liikenteessä. Harjoittelun edistymistä seurataan harjoittelukirjalla.

Opinnot on jaettu kolmeen tasoon

Support-taso
Ja siihen liittyviin ammattiaineisiin sekä 60 päivän ohjattuun harjoitteluun, jonka jälkeen voit hakea vahtimiehen(kone) pätevyyskirjaa. Tämän jälkeen on ainakin osittain mahdollista suorittaa harjoittelupäiviä palkallisessa työsuhteessa aluksilla.

Operational-taso
Ja siihen liittyviin ammattiaineisiin ja suurin osa yleisistä aineista, sekä 300 päivää ohjattua harjoittelua, minkä jälkeen voit hakea vahtikonemestarin pätevyyskirjaa.

Management-taso
Ja siihen liittyviin ammattiaineisiin ja opinnäytetyöhön sekä loput yleiset aineet. Tutkinnon jälkeen tarvitset vielä työkokemusta vahtikonemestarina saadaksesi ylikonemestarin pätevyyskirjan. Pätevyyskirjan myöntää Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom.

Ura

Merenkulkuala on hyvin kansainvälistä. Koulutusohjelmamme antavat opiskelijoille valmiudet työskennellä konepäällystötehtävissä niin kansallisessa kuin kansainvälisessä liikenteessä esimerkiksi risteily-, tutkimus-, säiliö- tai roro-aluksilla.

Lisäksi koulutus antaa valmiudet työskennellä maissa, esimerkiksi merenkulun viranomaistehtävissä, varustamoissa, satamissa tai vakuutusalalla.

Yhteyshenkilöt

Bertel Henriksson

Koulutusvastaava

+358 44 739 7255
bertel.henriksson@novia.fi

Close Menu