Skip to main content
etsi

Vahtikonemestari

Opintojen sisältö

Vahtikonemestari toimii vahtipäällikkönä konevahdissa kansainvälisellä aluksella tai konepäällikkönä pienemmällä aluksella. Osaat käyttää ja huoltaa laivan pää- ja apukoneita ja niihin kuuluvia laitteistoja, sekä muita laivan koneita. Osaat toimia hätätilanteissa, pelastuslautta- ja pelastusvenemiehenä. Osaat antaa ensiapua ja johtaa palonsammutusta.

Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattikorkeakouluun opiskelemaan merenkulkualan insinööriksi. Vahtikonemestarin tutkinto on kansainvälinen tutkinto, joka täyttää STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) vaatimukset.

Lue lisää ja hae!

Axxell.fi

Opintojen rakenne

Vahtikonemestarikoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä jotka voi suorittaa 3 – 3½ vuodessa (osaamispisteet perustuu käytännön harjoitteluihin, luentoihin, työelämän kausiin, itsenäiseen opiskeluun tai projektitöihin). Mikäli sinulla on aiempi alempi konepätevyys (esim. vahtimies) opintoaika lyhenee noin 1 vuodella.

Opetus koostuu alakohtaisista aineista, kuten huolto ja kunnossapito, aluksen konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä turvallisuuskoulus. Opintoihin kuuluu myös ohjattu harjoittelu, joka on suoritettava aluksella jonka moottoriteho ylittää 750kW. Osa oppimisesta suoritetaan koulun omassa konelaboratoriossa ja omalla konehuonesimulaattorilla sekä erillisillä kursseilla.

Opetuskieli on ruotsi.

Vahtikonemestarin pätevyyskirjaa varten vaaditaan vähintään 360 päivää hyväksyttyä ohjattua harjoittelua. Ohjatusta harjoittelusta maksimissaan 180 päivää saa olla konepajaharjoittelua.

Yhteyshenkilö

Bertel Henriksson

050 522 7504
bertel.henriksson@novia.fi
Juhana Herttuan puistokatu 21,
20100 Turku

Close Menu