Training Centre

För att möjliggöra en aktiv kursverksamhet och för att tillgodose olika kunders önskemål har vi under årens lopp skapat ett stort nätverk med specialister som kan tillkallas för att föreläsa eller för att verka som instruktörer i sina specialområden. I dagens läge har vi flera internationella kunder och ett nära samarbete med Wärtsilä och ABB, vilket ger oss kunskap om skolning av internationella besättningar.

Aboa Mare har STCW-auditerats av Trafiksäkerhetsverket, som även har auktoriserat oss att arrangera linjelotsprov för finska farleder samt VTS-operatörutbildning i enlighet med IALA-standarden. Aboa Mare är också DP-skolningscenter som auditerats av Nautical Institute. DNV ISO 9001 och ISO 14001 garanterar kvaliteten på den skolning vi erbjuder.

COURSE CO-ORDINATOR

Annina Rosenqvist +358 44 762 3123 annina.rosenqvist(at)aboamare.fi

COURSE CO-ORDINATOR

Lena Forsman +358 2 432 3129 +358 44 762 3129 lena.forsman(at)aboamare.fi

TRAINING DIRECTOR

Micael Vuorio +358 44 762 3413 micael.vuorio(at)aboamare.fi

Aboa Mare skickar ut en bekräftelse på kursen två veckor före kursstart. Ingen avbokningsavgift upptas ifall deltagaren avbokar kursen senast 14 kalenderdagar innan kursstart. En avbokningsavgift på 50 % av kursens pris upptas ifall kursen avbokas 7-14 kalenderdagar innan kursstart, efter detta faktureras hela kurspriset. Kursen faktureras efter kursstart.

Vi fakturerar 50 € för att ersätta ett borttappat kursintyg med ett intyg om deltagande.

Sjöfarare

Aboa Mare strävar till att serva enskilda sjömän så bra som möjligt genom att erbjuda kurser som är högaktuella. Till denna kategori hör ECDIS-kurser som blir obligatoriska inom snar framtid och t.ex. sjukvårdskurser som krävs vid förnyande av behörighetsbrev. Aboa Mare tar gärna emot önskemål på kurser utöver den aktuella kurskalendern.

Rederier

Aboa Mares starkaste sida är att skräddarsy kurser för rederierna. När det uppstår ett kursbehov hos er så råder vi er att be om offert och att vi skräddarsyr kursen enligt era behov. Kom ihåg att vi även kan analysera ert befäls behov av utbildning genom vår Training Needs Analysis om ni så önskar.

Instruktörsutbildning

Aboa Mare har en lång erfarenhet av utbildning och simulation och vi vet vad som krävs av bra instruktörer – vi har utbildat instruktörer runt i hela världen. Via oss kan ni få en instruktörsutbildning som passar för er utbildning.

Inrikestrafikområde

Inom inrikesområdet erbjuder vi Förar-, Inrikesskeppar- och Maskinskötarkurser. Dessa kurser går i Esbo, Vasa och Åbo. Se vilken kurs är aktiv närmast dig. Kunderna kan även be offert om en egen kurs som kan leveras enligt beställarens behov gällande plats och tid.

Lotsprov

Aboa Mare är auktoriserad av Trafiksäkerhetsverket att arrangera lotsprov. Linjelotsbrev beviljas fartygsspecifikt för en viss farled och styrsedel för lotsen innebär att lotsen är berättigad att utföra lotsningar i de farleder för vilka lotsen har fått lotsningsrätt.

Konsultverksamhet och projekt

Vi vid Aboa Mare har varit med om många fascinerande uppdrag samt involverade i de intressantaste projekten. Vi har konsulterats vid uppstartning av simulator centers och vi har byggt upp simulatorbryggor som motsvarar kundernas egna fartygsbryggor. Vi strävar till att ha igång flera projekt som gagnar utbildningen och förbättrar sjösäkerheten.

Se på alla kurser »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland