Om Aboa Mare

Aboa Mare – 200 år lång historia, utbildningstraditioner, skräddarsydda kurser, ultramoderna simulatorer och mycket mer. Välkommen!


Akademi

Aboa Mare utbildar sjökaptener vid Yrkeshögskolan Novia och vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. En del av skolningen arrangeras i samarbete med Meriturva, Wärtsilä och Maritime Safety Center på Åland.

Training Centre

Aboa Mare arrangerar flertals olika fortbildningskurser för professionella sjöfarare, båtförare och andra intresserade. Dessutom har Aboa Mare ackrediterats av Trafikverket att arrangera lotsprov. På våra veckoslutskurser kan man studera till förare, skeppare i inrikestrafik och maskinskötare.

Simulatorer

Aboa Mares simulatorenheter omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, maskinrumssimulatorer, en VTS-simulator, en Navis DP-simulator och en radiosimulator. Vi har utvecklat vår egen simulatorgränsyta som kan användas för att generera tekniska fel i navigationsutrustning på simulatorbryggorna. Vi har i dagens läge 40 simulatorinstruktörer som har omfattande sjöfartserfarenhet. Aboa Mare har fartygssimulatorer i Åbo, Esbo och Subic Bay på Filippinerna.

Aboa Mare

Över 500 studerande studerade på Aboa Mares långa linjer under läsår 2013-2014 och sammanlagt 1500 deltog i Aboa Mares kurser år 2014. Varför inte bli en av dem?

Här hittar du våra simulationsenheter

Ta kontakt

Per-Olof Karlsson

Per-Olof Karlsson

Chef för sjöfartsutbildningen, VD

-

+358 44 762 3402

Bo Lindros

Bo Lindroos

Kvalitetsansvarig

-

+358 44 762 3407

Se på alla kurser »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland