In English

Skipper’s certificate for domestic service

The training of skipper in domestic service is not available in English. More information about the course only in Finnish or Swedish.

På svenska

Inrikesskeppare kurs

Som inrikesskeppare kan du jobba som befälhavare på fartyg inom Finlands gränser. Du kan jobba på passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar eller kanske du vill jobba som lotskutterförare. Under kursen lär man sig navigation, använda radare, maskinlära och man får behörigt att använda VHF samt första hjälpen. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar. 

Inrikesskepparexamen och det behörighetsbrev som beviljas på basis av denna, berättigar innehavaren till att i inrikes trafik fungera som befälhavare på fartyg vars bruttodräktighet är under 500 inom trafikområde I, II och III. 

Kursprogram 2018-2019, Åbo               

Kursprogram 2018-2019, Helsingfors 

Anmälningar till kurserna tas emot på Axxells nätsidor. Betalningen sker i samband med anmälan. 

Anmäl dig till kursen i Åbo här

Anmäl dig till kursen i Helsingfors här

Mera information: Kurskoordinator Lena Forsman tfn 044 762 3129, -

Suomeksi

Kotimaanliikenteen laivuri -kurssi

Kotimaanliikenteen laivurina voit työskennellä aluksen päällikkönä Suomen rajojen sisäpuolella. Voit työskennellä matkustaja-aluksella, rahtialuksella, hinaajalla tai luotsikutterilla. Kurssilla opiskellaan navigointia, tutkankäyttöä ja koneoppia sekä saadaan pätevyys käyttää VHF:ää ja antaa ensiapua. Meriturvallisuusharjoitukset järjestetään Meriturvan yksikössä Lohjalla. 

Kotimaanliikenteen laivuritutkinto ja sen perusteella myönnettävä pätevyyskirja oikeuttavat toimimaan päällikkönä kotimaanliikenteessä liikennealueilla I, II ja III sellaisilla aluksilla, joiden bruttovetoisuus on alle 500.

Kurssiohjelma 2018-2019, Turku       

Kurssiohjelma 2018-2019, Helsinki 

lmoittautuminen tapahtuu Axxell oppilaitoksen verkkosivujen kautta. Kurssimaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu Turun kurssille tästä

Ilmoittaudu Helsingin kurssille tästä

Lisätietoja: Kurssikoordinaattori Lena Forsman puh. 044 762 3129, -

Share

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland