Verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik, sjöfart

Axxell Åbo söker en verkstads- och simulatorinstruktör i maskinteknik till Aboa Mare (sjöfartsutbildningen) i Åbo och Pargas.

Den sökande bör ha:

  • vaktmaskinmästarexamen och ikraftvarande vaktmaskinmästarbehörighetsbrev
  • utbildning i svets-och metallteknik
  • goda språkkunskaper i svenska och nöjaktiga i finska samt engelska

Följande erfarenheter ses som meriterande:

  • erfarenhet från tjänstgöring som reparatör ombord på fartyg
  • erfarenhet som utbildare inom sjöfartsbranschen ombord eller iland

I dina arbetsuppgifter ingår:

  • att handha utbildningens verkstäder och laboratorier
  • att fungera som instruktör i verkstäderna och laboratorierna samt i olika simulatorer

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Tjänstgöringen påbörjas 1.8.2018. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta STCW ansvarig vid Aboa Mare Per-Olof Karlsson,
- eller 044 762 3402. Ansökan jämte CV skickas till adressen 
- och bör vara oss tillhanda senast 25.5.2018 kl. 12:00. Märk meddelandet ”Instruktör/Sjöfart”.


Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. Sjöfartsskolan har funnits i Åbo sedan 1813. Vid Aboa Mare är det möjligt att gå sjöfartbranschens grundexamen vid Axxell med examen till vaktstyrmän och vaktmaskinmästare eller yrkeshögskoleutbildning vid Novia till sjökapten eller sjöingenjör. Dessutom erbjuder Aboa Mare fortbildningkurser för både yrkessjömän och fritidsbåtförare, t.ex. skeppare i inrikestrafik, maskinskötare och förare. Aboa Mare erbjuder säker och miljömässigt hållbar utbildning, som uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning, den s.k. STCW-konventionen. Aboa Mares simulatorhelhet omfattar sammanlagt 10 simulatorbryggor, en maskinrumssimulator, en VTS-simulator, en Navis DP-simulator och en radiosimulator. Axxell utvecklade ett nytt och modernt maskinlaboratorium i Pargas hösten 2017, som nu står till sjöfartsutbildningens förfogande. Mera info om Axxell Pargas på www.axxell.fi/pargas.

Aboa Mare Contact

Per-Olof Karlsson

Per-Olof Karlsson

Head of Maritime Academy and Training Center, Managing Director

-

+358 44 762 3402

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland