Maritim F&U

Maritim F&U, Aboa Mares nya delområde

Aboa Mares simulatormiljö erbjuder ypperliga möjligheter för forskning, testning och produktutveckling. Vi erbjuder också assistans med utförandet av undersökningar samt med att hitta sponsorer och partners. Maritima simuleringar är vår specialitet inom områden för utbildning, forskning och produktutveckling.

Goda exempel på Aboa Mares forsknings- och utvecklingsprojekt i en simulerad miljö är projekten MONALISA 2.0 och BONUS STORMWINDS. Ett nytt e -navigations koncept, Sea Traffic Management , och applikationer, såsom ett automatiskt utbyte av ruttinformation och färdplaner, har utvecklats inom projektet MONALISA 2,0. Aboa Mare anslöt sig till testning av dessa program i samarbete med andra europeiska simulator utbildningscentran. I BONUS STORMWINDS används Aboa Mares simulatorer vid testning av nya lösningar för optimering av sträckningen fartyg i isiga förhållanden.

Ett av våra senaste projekt är Arctic Simulator Training Program ( ASTP), som utvecklar en nästa generations simulator för arktiska förhållanden och andra utmaningar. Syftet med projektet är att simulatorn kan tillhandahålla högkvalitativ utbildning för att hantera ett fartyg, is-navigering, isbrytare verksamhet och eskort bogsering. Projektet utnyttjar is-data som samlats in av Aker Arctic i årtionden. Utvecklingsarbetet genomförs i samarbete med yrkesverksamma inom sjöfarten, is, utbildning, simulering och matematisk modellering.

Se på alla kurser »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland