Novia

Mångsidiga sjökaptener

Målet med utbildningen är att utbilda yrkeskunniga och mångsidiga sjökaptener, som kan fungera såväl i nationell, europeisk som internationell trafik. Till sjökaptenens huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för och föra fartyg, samt att transportera last på ett sådant sätt som är säkert för både människor och miljö. Utbildningen ger även grunder för att kunna fungera i ledande ställning inom landbaserade organisationer inom sjöfartsnäringen.

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i den internationella konventionen för sjöfartsutbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen).

Studiernas centrala ämnen:

  • Navigation
  • Sjömanskap
  • Fartygsteknik
  • Sjötransportteknik
  • Sjöradiolära

Innehållet i studierna täcker däcksbefälets arbetsuppgifter. En stor del av studierna görs som handledd ombord praktik och genom övningar i skolans simulatorer.

Studierna består av teoretiska studier samt praktiska övningar i bl a fartygssimulatorer. Förutom den vanliga handledda praktiken ingår även segelfartygspraktik och lärarhandledd praktik ombord. Praktiken omfattar sammanlagt 360 dagar. Den handledda praktiken utförs på lastfartyg i internationell trafik till exempel fartyg ägda av Rettig Group Ltd Bore, Birka Cargo, Neste Shipping och Godby Shipping. Praktiken analyseras genom en fastslagen praktikbok.

Studierna är indelade i tre nivåer:

  • Support Level - Vaktman

Efter avlagd support level inklusive handledd praktik (efter ca 1 år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktman och sedan avlägga resterande praktik i form av avlönat arbete som manskap.

  • Operational Level - Vaktstyrman

Efter avlagd operational level inklusive handledd praktik (ytterligare ca 2 år) kan man ansöka om behörighetsbrev för vaktstyrman.

  • Management Level - Sjökapten

För behörighetsbrev för Sjökapten (YH) krävs förutom avlagd YH-examen, även arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i internationell trafik. Breven beviljas av Trafiksäkerhetsverket.

Målsättningen är att den studerande avlägger de teoretiska studier och den handledda praktiken som leder till vaktmansbehörigheten under det första studieåret. Vaktstyrmansbehörigheten erhålls efter ca.

tre års studier och sjökaptensexamen efter 4,5 års studier. Med examen och tillräcklig arbetspraktik kan man från sjöfartsmyndigheten (TRAFI) ansöka om överstyrmans behörighetsbrev och kaptens behörighetsbrev.

Kontakta oss

Petteri Niittymäki

Petteri Niittymäki

Head of Degree Programme, Master Mariner, Swedish

-

+358 44 762 3400

Bertel Henriksson

Bertel Henriksson

Head of Watchofficer, Engine

-

+358 44 739 7255

Esa Lapela

Esa Lapela

Head of Degree Programme, Marine Technology

-

+358 44 762 3406

Se på alla kurser »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland