Axxell

Vaktstyrman

Som vaktstyrman arbetar du som styrman på ett handelsfartyg i internationell trafik eller som befälhavare på mindre fartyg i östersjötrafik. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfart på programmet för fortsatta studier till sjökapten.

Vaktstyrmansexamen gäller över hela världen och följer det internationella STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Utbildningen

Utbildningen omfattar 180 kompetenspoäng vilka avläggs på ca 3 år, av vilka 1 år består av handledd sjöpraktik. Har du tidigare däcksbehörighet av lägre rang (t.ex. vaktman) förkortas studietiden med ca 1 år. (1 studievecka motsvarar 40 h studieaktivitet, vilket kan bestå av praktiska övningar, föreläsningar, inlärning i arbete, självstudier eller projektarbete). Studierna växlar mellan teoretiska studier, fartygssimulatorövningar och inlärning i arbete ombord på fartyg i trafik. Fartygspraktiken kan till största delen utföras som anställd ombord med normala löneförmåner. Efter avlagd vaktstyrmansexamen kan du studera vidare till sjökapten vid en yrkeshögskola, t.ex yrkeshögskolan Novia som befinner sig i samma byggnad på Hertig Johans parkgata 21 i Åbo.En del av inlärningen sker vid datorer och simulatorer, samt på separata kurser.

Utbildningens centrala delar är:

  • navigation
  • sjövägsregler
  • sjöradiolära
  • sjösäkerhetsutbildning
  • vaktrutiner till sjöss
  • språk (engelska, svenska, finska)
  •  matematik

Utbildningen till vaktstyrman räcker tre år. Studierna växlar mellan teoretiska studier, fartygssimulatorövningar och inlärning i arbete ombord på fartyg i trafik. Fartygspraktiken kan till största delen utföras som anställd ombord med normala löneförmåner. Efter avlagd vaktstyrmansexamen kan du studera vidare till sjökapten vid en yrkeshögskola, t.ex yrkeshögskolan Novia som befinner sig i samma byggnad på Hertig Johans parkgata 21 i Åbo.

Åbo är en livlig studiestad med mycket att erbjuda. Sjöfartsutbildningen i Åbo har långa anor, Navigationsskolan grundades som Finlands första yrkesskola år 1813.

Behörighet

Vakstyrmans utbildningen beräknas ta tre år. Tillgodoräkning av tidigare studier sker efter antagning, stort antal tillgodoräknade kurser kan förkorta studietiden. För att avlägga vaktstyrmans examen krävs det att den studerande har avlagt en utbildning bestående av 120

studieveckor, i vilka det ingår 40 studieveckor godkänd arbetspraktik. För erhållandet av vaktstyrmans behörighetsbrev krävs minst 360 dagar godkänd handledd arbetspraktik.

Som vaktmaskinmästare arbetar du som maskinmästare på handelsfartyg i internationell trafik eller som maskinchef på mindre fartyg. Efter avlagd grundexamen kan du söka till en yrkeshögskola med sjöfart på programmet för fortsatta studier till ingenjör inom sjöfart. Vaktmaskinmästarexamen är en internationell examen och följer det internationella STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Kontakta oss

Robert Stolpe

Robert Stolpe

Head of Watchofficer, Deck

-

+358 44 739 7262

Bertel Henriksson

Bertel Henriksson

Head of Watchofficer, Engine

-

+358 44 739 7255

Se på alla kurser »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland