Ajankohtaista

Turku AMK 14.12.2016

Älykäs kaupunkivesiliikenne – mielipidekysely kaupunkilaisille

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU KARTOITTI TURUN ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAUPUNKIVESILIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ JA UUDEN AUTOMATISOIDUN KAUPUNKILAUTAN TARPEELLISUUDESTA

Syksyn 2016 aikana Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Projektipaja 11 teki tutkimuksen sekä nettikyselynä että kadunvarsihaastatteluna asukkaiden mielipiteistä kaupunkivesiliikenteen kehittämisestä ja mahdollisen uuden automatisoidun kaupunkilautan tarpeellisuudesta. Nettikyselyyn vastasi yli 300 kaupunkilaista ja kadunvarsikyselyyn osallistui noin 60 vastaajaa. Tulokset julkistettiin 14.12.2016 esittelytilaisuudessa Turun ammattikorkeakoululla.

Kyselyssä pyydettiin mielipiteitä ja kommentteja mm. uuden lautan tarpeellisuudesta joen ylitykseen Forum Marinumin ja Telakkarannan välille sekä uusille reiteille, kuten Ruissaloon, Hirvensaloon tai joen suuntaisesti. Kysyttiin myös luottamisesta automatisoituun lauttaan, palvelun maksullisuudesta sekä mahdollisten lisäpalveluiden tarpeellisuudesta. Myös ympäristöystävällisyys nousi yhdeksi puheenaiheeksi.

Enemmistö vastaajista otti uuden kaupunkilautan mahdollisuuden vastaan myönteisesti. Etenkin Ruissalo uutena kohteena säännöllisessä joukkoliikenteessä vesiteitse koettiin mielenkiintoisena ja tervetulleena. Useimmat vastaajat luottaisivat automatisoituun lauttaan ja energiatehokkuus sekä ympäristöystävällisyys koettiin tärkeäksi.


ÄlyVESI-aloitusseminaari 28.11.2016

Älykäs kaupunkivesiliikenne

ÄlyVESI-hankkeen aloitusseminaari pidettiin 28.11.2016 Turun ammattikorkeakoululla. Tilaisuuteen osallistui partnereita sekä muita edustajia Helsingin, Espoon ja Turun kaupungeista, korkeakouluista ja yrityksistä. Joukossa nähtiin niin merenkulun kuin viranomaistenkin edustajia sekä tutkijoita ja opiskelijoita.

ÄlyVESI-aloitusseminaari 28.11.2016

Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä älykkään kaupunkivesiliikenteen tiimoilta. Helsingin kaupungilla on laaja vesialueiden selvitys- ja kehitystyö meneillään. Heidän esitys pohjautuikin siihen sekä älykkään vesiliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämiseen osana selvitystä. Turun kaupungin edustaja esitti näkemyksiä kaupungin suunnitelmista ja selvitystyöstä älykkäiden palveluiden toteuttamiseksi uusien liikenneratkaisujen yhteydessä.

Trafin edustaja toi aiheeseen viranomaisnäkökulmaa. Esityksestä kävi ilmi, että etenkin kokeiluluonteiset autonomisten alusten testaukset ja operointi ovat tervetulleita. Turvallisuus ja määräystenmukaisuus pitää osoittaa palveluntarjoajan, eli operaattorin ja aluksen valmistajien toimesta. Yritysnäkökulmaa taas toi esille Reaktor Oy, joka edustaa älykkäiden ja automaattisten ratkaisujen tuottajaa. Reaktorissa pidetään älykkään vesiliikenteen kehittämistä mahdollisuutena uusille automaation ratkaisukokonaisuuksille.

Tilaisuuden päätti työpajaosuus, jossa pohdittiin älykkään kaupunkivesiliikenteen palvelumuotoja ja mahdollisuuksia sekä turvallisuusasioita palvelua käyttävän matkustajan näkökulmasta. Palveluosiossa korostui kaupunkivesiliikenteen lisäksi saariston laajempi hyödyntäminen virkistys- ja matkailukäytössä.

Turvallisuusosiossa keskusteltiin paljon palvelun helppoudesta ja lähestyttävyydestä.  Eli laiturille ja alukseen tulo pitäisi kokea miellyttäväksi ja itseohjautuvaksi tapahtumaksi, jossa myös turvallisuusasiat näkyvät ja ovat helposti ymmärrettävissä.  

Takaisin Aboa Mare in English »

Kurssitarjonta »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland