Tulokset

Työpaketti 1: Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet 

Osatehtävä 1.2. Älykkään kaupunkivesiliikenteen konseptit ja palvelut


Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat visioivat älykästä kaupunkivesiliikennettä: pienoismalliprojekti automatisoidusta kaupunkilautasta Aurajoen alajuoksulle ja lähisaaristoon

Älykäs kaupunkilautta Aurajoen alajuoksulla. Kuva Jaana Pitkänen ja Henna Sandell.

Osana Älykäs kaupunkivesiliikenne -hanketta Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijat yhdessä tekniikan opiskelijoiden kanssa ovat tekemässä toimivaa pienoismallia älykkäästä kaupunkilautasta, joka voisi tulevaisuudessa seilata Turussa Aurajoen alajuoksulla sekä mahdollisesti myös lähisaaristossa. Projektin alussa sovittiin yhteisesti raamit mallille (päämitat ja mittakaava 1:10), jonka jälkeen muotoilun opiskelijatiimi aloitti työnsä käyttäjäpersoonien luomisella. Niiden pohjalta voitiin tarkastella erilaisia käyttäjätarpeita tällaiselle kaupunkivesilautalle.

Erilaisia älykkään kaupunkilautan käyttäjiä. Kuva Henna Sandell.

Toisena vaiheena oli suunnitella erilaisia konseptimalleja, joiden kautta käytettävyyttä ja ulkonäkövaihtoehtoja voitiin esitellä. Inspiraatiota lautan ilmeeseen saatiin mm. kirjaston sillasta Aurajoen ylitse sekä Harmonia-veistoksesta Aurajoen alajuoksulla.

Harmonia-veistos. Kuva Henna Sandell. 

Kirjastonsilta. Kuva Jaana Pitkänen.

Kevyeen ja kestävään kattomateriaaliin (ETFE) voidaan kytkeä älykäs ja tarpeen mukaan muuntuva LED-valaistus, joka luo sekä turvallisuutta ja tunnelmaa että myös näyttävyyttä. Malliin toteutettava konsepti esittää yhden mahdollisuuden, millainen voisi olla uusi Turun kaupunkikuvaa edelleen kehittävä, näyttävä ja toimiva kaupunkilautta, ”ÄlyFöri”. Pienoismallin vesille lasku tapahtuu syksyllä 2017.

Konseptin ovat luoneet 2. vuosikurssin muotoilun opiskelijat: Nicola Mäkilä, Zurisadai Hands, Niina Salmi ja Veera Ketonen.


Käyttäjäskenaarioelokuvat, Turun ammattikorkeakoulun 1. vuoden muotoilun opiskelijat

Tehtävänanto Käyttäjälähtöisyys muotoilussa -opintojakson opiskelijoille:

1. Muodostetaan 4-5 henkilön tiimit. Luokaa kukin itsellenne käyttäjäpersoona, joka on joku muu kuin itse olet:

  • nimi
  • ikä
  • sukupuoli
  • erilaisia persoonaa avaavia asioita ja ominaisuuksia, kuten perhetilanne, elämäntilanne, kiinnostukset, mahdolliset erityistarpeet yms.

2. Laatikaa tiimissä käsikirjoitus tilanteesta miehittämättömälle/automatisoidulle lautalle menemisestä, siellä olemisesta ja/tai sieltä poistumisesta käyttämällä luomianne käyttäjäpersoonia henkilöinä. Muistakaa monenlaiset ympäristötekijät (tila, sääolot yms.), jotka vaikuttavat tilanteeseen!

3. Näytelkää ja videoikaa käsikirjoitus valitsemassanne paikassa sisällä tai ulkona, ja tarpeen sekä kykyjenne mukaan leikatkaa video lyhytelokuvaksi (noin 1-5 min.)

Esimerkkielokuva Matka vesillä:  

Filmimme toi vesiliikenteen kautta kaikenlaiset ihmiset yhteen. Vanhuksen ollessa vaikeuksissa kehittyneen teknologian kanssa yksinhuoltaja maksoi hänet sisään. Tällä alleviivasimme sitä miten vanhukset saattavat jäädä kehityksestä jälkeen ja heille matka saattaa olla hyvinkin hämmentävä kokemus. Ilman älypuhelinta matkustus lautalla oli tehty hankalaksi. Opasteiden puute ja epäselvyys voivat aiheuttaa matkustamiselle suurenkin kynnyksen ja aiheuttaa matkustajille heti aluksi negatiivisia tunteita. Kuskin puuttuessa matkustajat auttavat toisiaan.

Ilman kuskia, ei pystytä ottamaan ihmisten erityistarpeita huomioon esim. filmissämme olevaa loukkaantunutta naista. Toisaalta kehittynyt teknologia tarjosi enemmän työmatkalla olevalle uranaiselle, joka osasi hyödyntää lautan tarjoamia mahdollisuuksia. Älyliikenne antaa hänelle tehokkaan ja täsmällisen tavan matkustaa. Toisaalta hän kaipaisi omaa rauhallista tilaa työskennellä, jota ei ollut saatavilla. 

Alus heilahteli sään vuoksi aiheuttaen yhden matkustajan kaatumisen. Tämä pitäisi tulevaisuuden lautalla ratkaista, jotta matkustajat tuntevat olonsa turvalliseksi lautalla. Halusimme filmissä ottaa erilaisia näkökulmia matkustamiseen ja otimme tämän huomioon rooleja rakentaessamme: 

- Nilkkansa nyrjäyttänyt yh-äiti ja lapsi edustivat lapsiperheitä ja erityistarpeisia.
- Tom pappa edusti vanhempaa sukupolvea.
- Uranainen edusti kiireisiä työhön keskittyneitä yksineläjiä.

Kaikkiaan halusimme filmillä tuoda esiin seikan, että vaikka kuski puuttuu tuovat ihmiset aina inhimillisyyden teknologian keskelle.


Poijju –kelluva ja liikuteltava virkistyspaikka

Poijju konsepti vastaa urbaanin elämäntyylin virkistäytymistarpeisiin.  Se on kelluva ja liikuteltava ajanviettopaikka jonka voi sisustaa esimerkiksi saunaksi, erämökiksi tai kioskiksi. Poijjun suunnittelun esikuvana on sympaattinen kelluva ja aina vähän kallellaan oleva poiju. Poijjun pintamateriaalit on valittu siten, että se sulautuu hyvin suomalaiseen maisemaan. Poijju on ympäristötehokas, helppohoitoinen ja tarjoaa noin 10 neliön tilat 10 hengelle. Konseptin  ovat kehittäneet Liina Pölönen ja Mikko Hakulinen Aalto Yliopistossa

Lisätietoja konseptista:

-

-

Poijju konseptin visualisointi (Pölönen & Hakulinen, 2017).

Poijjun pohjaratkaisu (Pölönen & Hakulinen, 2017).

Esimerkki Poijjun älykkäästä varaus- ja yhteisöpalvelusta (Pölönen & Hakulinen, 2017).


Älykäs mobiilipalvelu saaristomatkailuun

Aalto-yliopistossa kehitettiin älykäs konsepti joka tuo saariston virkistysmatkailun paremmin käyttäjien ulottuville. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä asiat tulisi huomioida Suomen pääkaupunkiseudun saaristomatkailun kehittämisessä käyttäjien, kaupunkien ja liiketoiminnanharjoittajien näkökulmasta. Palveluiden näkymättömyys, informaation vaikea saatavuus ja hajalleen sijoittelu tunnistettiin suurimmiksi ongelmiksi ihmisten matkustamisessa virkistäytymään alueen yli 500 saarelle.

Parhaiden toimintatapojen ja älykkäiden ratkaisujen kartoittaminen tehtiin osallistavan suunnittelun (participatory design) metodein, jossa eri sidosryhmät osallistuvat suunnitteluprosessiin. Tutkimuksen löydökset havainnollistettiin mobiilipalvelun avulla, joka kokoaa kaikki 25 alueen toimijaa ja heidän palvelunsa yhteen paikkaan. Palvelukonsepti helpottaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden matkan suunnittelua ja saariston virkistys käyttöä. Konseptin sisältöä muokkaamalla ehdotetut ratkaisut ovat laajasti sovellutettavissa ympäri maailmaa. 

Lisätietoja konseptista:
-

Sidosryhmäkartta Suomen pääkaupunkiseudun saaristomatkailun toimijoista (Kruskopf, 2017).

Älykkään saaristomatkailun palvelusuunnitelma (Kruskopf, 2017).

Esimerkki mobiilisovelluksesta joka informoi eri saarista, aikatauluista ja mahdolistaa lippujen ostamisen (Kruskopf, 2017). 

Autonominen lautta konsepti saariston lyhyille siirtymille (Kruskopf, 2017).


Työpaketti 2: Älykäs matkustajalautta

Osatehtävä 2.4. Etäoperoinnin tutkimus ja testaaminen


Uusia työkaluja etäoperointikeskustoimintoihin

Tulevaisuudessa yhä useampi merenkulkija tekee työtään maissa sijaitsevasta etäoperointikeskuksesta käsin. Mutta millainen on toimiva etäoperointikeskus — onko se laivan komentosilta maihin siirrettynä vai uutta teknologiaa hyödyntävä ja operaattorin tilannekuvan muodostusta tukeva älykäs toimintaympäristö? Me ÄlyVESI-hankkeessa uskomme jälkimmäiseen vaihtoehtoon.

Kieli- ja puheteknologia ovat tulevaisuuden älykkäiden työkalujen ytimessä. Niiden avulla voidaan mm.:

• Tehostaa tiedon tuotantoa: esim. lokikirjan tai huoltoraportin sanelu
• Helpottaa ja automatisoida tiedonhakua: tiedonhaku keskeisistä lähteistä
• Ohjata puheella: haluttujen toimintojen ohjaus äänellä

Testasimme yhdessä Lingsoftin kanssa puheentunnistus ja puhesynteesityökalujen käyttöä merenkulun simulaattoriympäristössä Aboa Maren komentosiltasimulaattorissa Turussa.

Videolla operaattori ohjaa alusta autopilotilla puhekomennoin.

Katso video »

Explore our courses »

Sign for newsletter »

Aboa Mare

Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku, Finland